Μυήσεις / Συντονισμοί

Συχνές ερωτήσεις

 

Τι είναι Μύηση;

Η μύηση είναι μια παράκαμψη. Ουσιαστικά είναι μια τελετουργική διαδικασία, μέσα από την οποία γίνεται ρύθμιση στο ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να συντονιστεί με ένα συγκεκριμένο κανάλι, μία συχνότητα, ένα είδος ενέργειας. Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να συντονιστεί με άλλο τρόπο. Απλά, μέσω της μύησης γίνεται άμεσα, χωρίς να χρειάζονται τα χρόνια εξάσκησης, που θα χρειαζόταν κάποιος για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή.


Για την πνευματική ενέργεια του Ρέικι, ευτυχώς, την άσκηση την έκανε για εμάς ο Usui Sensei. Έτσι, όλοι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με την Πνευματική ενέργεια και να επικοινωνήσουμε με την Ψυχή μας, άλλα και με άλλα Πνευματικά όντα, αν το επιθυμήσουμε. Όλα αυτά, εύκολα και κατανοητά, μέσω των συντονισμών που λαμβάνουμε στα σεμινάρια Ρέικι.

Πώς γίνεται η μύηση;

Η ικανότητα διοχέτευσης της ενέργειας Ρέικι μεταφέρεται από δάσκαλο σε μαθητή μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται συντονισμός ή αλλιώς μύηση. Στα Ιαπωνικά η διαδικασία αυτή λέγεται Reiju και κυριολεκτικά σημαίνει «Αναγνωρίζοντας την Ψυχή».


Κατά τη διάρκεια του συντονισμού ρυθμίζονται τα Ενεργειακά Κέντρα (τσάκρα) και οι Ενεργειακές Οδοί (Μεσημβρινοί) καθώς και τα βαθύτερα τμήματα της συνειδητότητας του μαθητή ώστε να ενεργοποιηθεί η ικανότητα να διοχετεύει την ενέργεια του Ρέικι. Στη συνέχεια ο μαθητής ενώνεται με την Πηγή του Ρέικι.

Αυτές οι αλλαγές, στο ενεργειακό πεδίο, είναι μοναδικές για κάθε άτομο. Ο Δάσκαλος δεν κατευθύνει την ενέργεια της μύησης, λειτουργεί απλά σαν κανάλι μέσα από το οποίο εκείνη περνάει και διοχετεύεται στο μαθητή.

Οι συντονισμοί-μυήσεις με τη συμπαντική ενέργεια ανοίγουν το μαθητή στην ενέργεια του Ρέικι και τον καθιστούν κανάλι της. Έτσι μπορεί να τη μεταφέρει εύκολα με το άγγιγμά του

Ποια τα οφέλη των μυήσεων;

  • Μέσω των μυήσεων, η γνώση μεταφέρεται με πιο γρήγορο τρόπο και γίνεται προσβάσιμη σε όλους.

  • Επιταχύνεται η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αφού δε χρειάζεται κάποιος να ξανα-«ανακαλύψει τον τροχό». Αντί να ξεκινούν όλοι από το 0 για να φτάσουν στο 10, κατακτά κάποιος το 10 και το μεταφέρει στους άλλους, μέσω της μύησης, όπως έκανε και ο Usui Sensei. Έπειτα ο μαθητής μπορεί από το 10 να φτάσει όπου θέλει, και πάει λέγοντας.

  • Όπως δίδασκε και ο Usui Sensei: «Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μυήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος, ούτε στην ποιότητα της ενέργειας που μπορεί να διοχετεύσει κανείς, με την έννοια του εύρους των ασθενειών που μπορεί να θεραπεύσει και το εύρος της γνώσης που μπορεί να λάβει.

Μπορεί κάποιος να επαναλάβει μία μύηση;

Οι επανάληψη της μύησης του Ρέικι συστηνόταν από τον Usui και τον Hayashi Sensei στους μαθητές τους. Έχει πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων:

  • Είναι μια πρακτική που εξασκείται στην Ιαπωνία, από την εποχή της δημιουργίας του Usui Reiki Ryoho Gakkai (σύλλογο θεραπευτικής μεθόδου Ρέικι του Usui). Τα μέλη του συλλόγου επαναμυούνται σε κάθε συνάντηση κι έπειτα εξασκούνται σε άλλες τεχνικές

  • Ανοίγει και καθαρίζει τα ενεργειακά κανάλια

  • Σε επανασυντονίζει με την ενέργεια Ρέικι όταν νιώθεις ότι έχεις βγει από το κέντρο σου, όταν νιώθεις ότι το… «έχεις χάσει, αυτό τον καιρό».

  • Ενδυναμώνει την ικανότητα διοχέτευσης της ενέργειας Ρέικι και την ανίχνευση byoki

  • Αυξάνει την ποσότητα και την ποιότητα Ρέικι που διοχετεύεις, με την έννοια του εύρους ασθενειών που μπορείς να θεραπεύσεις

  • Αυξάνει την ποιότητα και την ποσότητα της Πνευματικής επικοινωνίας